ආහාර සදහා ඇමෙරිකාවෙන් ආධාර

137

ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 20 ක අතිරේක ආධාරයක් ප්‍රදානය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment