ඇඳිරි නීතිය නැඩූ 502ක් අත්අඩංගුවට

218

මේ වන විට කි‍්‍රයාත්මක නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 502ක් ගතවූ පැය 24ක කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය කියයි.

ඒ අනුව නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධව මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති සමස්ත සංඛ්‍යාව 56796කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment