ඇමතිකම නැති වෙන්න කලින් ගම්මන්පිල කරපු අන්තිම කතාව – උදය ගම්මන්පිල

709“ආර්ථිකය ගැන මෙලෝ හසරක අවබෝධයක් නැති අයෙක් රටේ ආර්ථිකය මෙහෙයවීම නිසා මේ රට දිනෙන් දින ආඝාදයට ඇදවැටෙනවා ” – බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල එම අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමට හෝරා කිහිපයකට ප්‍රථම Divaina online සදහා ලබාදුන් සාකච්ඡාව.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment