ඇමරිකාව ගාසා සටන් විරාම යෝජනාව නවතයි – චීනයෙන් විරෝධය

712

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ඇල්ජීරියාවේ යෝජනාවක් මත ඉදිරිපත් කරන ලද ගාසා තීරයේ ඊශ්‍රායලය හා හමාස් සංවිධානය අතර හටගෙන ඇති සටන් වහාම නතර කිරීමට අදාළ යෝජනාව ඇමරිකාව විසින් නිෂේධ බලය යොදාගෙන අවහිර කිරීම මගින් ලොවට වැරදි පණිවිඩයක් ලබා දී ඇතැයි චීනය පවසයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කළ අදාළ යෝජනාව සඳහා මණ්ඩලයේ සාමාජික රටවල් 15න් 13 ක් පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කර ඇති අතර එංගලන්තය ඡන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිට ඇත. එහෙත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් නිෂේධ බලය යොදා ගනිමින් එම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වීම අවහිර කර තිබේ.

ඇමරිකාව අදාළ යෝජනාව නිෂේධ බලය යොදාගෙන අවහිර කිරීම හරහා ගාසා තීරයේ දිගින් දිෆටම සිදුවන මිනිස් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් කොළ එළියක් නිකුත් කර ඇතැයි චීනය විසින් චෝදනාත්මක ස්වරූපයෙන් පවසා තිබේ. කෙසේ වුවද නිෂේධ බලය යොදාගනිමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අවහිර කිරීම සාධාරණීකරණය කර ඇති ධවල මන්දිරය අවධාරණය කර ඇත්තේ ඇමරිකාව විසින් අවහිර කරන ලද ඇල්ජීරියාවේ යෝජනාවක් මත ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව හරහා ගාසා තීරයේ ඇවිළී පවතින සටන් නිම කිරීමේ සාකච්ඡා කඩාකප්පල් වීමට ඉඩ ඇති බවයි. ඇමරිකාව විසින් ගාසා තීරයේ තාවකාලික සටන් විරාමයක් ඇති කිරීමට අදාළව වෙනම යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එමගින් ගාසා තීරයේ නගරයක් වන, රෆා නගරය ආක්‍රමණය නොකරන ලෙස ඊශ්‍රායලයට අනතුරු ඇඟවීමක් ද සිදු කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment