ඇමැති නිමල්ට සහනයක්

234


ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දැරූ තනතුරුවලින් ඉවත් කිරී ම වළකාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය විසින් නිකුත් කළ වාරණ නියෝගය නැවත ජුනි 22 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment