ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ අද මිල

426


මහ බැංකුව විසින් අද නිකුත් කළ විනිමය අනුපාත අනුව ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 355.95කි.විකුණුම් මිල රුපියල් 367.29කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment