ඉන්දික කොරියාවේදී කිලෝ 287 ක් ඔසවයි

191

දකුණු කොරියාවේ ජින්ජූ නගරයේ දී පැවැත්වෙන ආසියානු ශුරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියට එක්වූ ඉන්දික චතුරංග දිසානායක කිලෝ ග්‍රෑම් 73 ට අඩු බර පන්තිය නියෝජනය කරමින් කි.ග්‍රෑ. 287 දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කළේය.

ස්නැච් ක්‍රමයට කිලෝ ග්‍රෑම් 130 ක් ඔසවන්නට සමත් වූ ඉන්දික ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට එසවූ බර ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් 157 කි. ස්නැච් ක්‍රමයට කිලෝ ග්‍රෑම් 134 ක් ද ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට කිලෝ ග්‍රෑම් 160 ක් ද එසවීමට ඔහු ගත් උත්සාහය අසාර්ථක විය.

මේ අතර වාරයේ කිලෝ ග්‍රෑම් 61 ට අඩු බර පංතිය යටතේ තරග වැදුණු ඩිලංක ඉසුරු කුමාරට තරගය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට නොහැකි විය. ස්නැච් ක්‍රමයට සහභාගී වෙමින් ඔහු එස වූ බර ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් 105 කි.

පිට කොන්දේ ඇති වූ ආබාධයක් හේතුවෙන් ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට තරග වැදීමෙන් වැළකී සිටීමට ඔහු තීරණය කළ බව වාර්තා වේ.
අනුරුද්ධ හේරත් බණ්ඩාර

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment