ඉන්දියාවට නවතම වානිජ ගුවන් සේවයක්

438

ඉන්දියාවේ නවතම ගුවන් සේවය වන ආකාස එයාර් (Akasa Air) වාණිජ ගුවන් ගමන් ආරම්භ කිරීමට ගුවන් සේවා නියාමකයාගේ අවසරය ලබාගෙන ඇති බව ප්‍රකෝටිපතියකු සහ ප්‍රවීන ආයෝජකයකු වන රාකේෂ් ජුන්ජුන්වලා (Rakesh Jhunjhunwala) විසින් අනුග්‍රහය දක්වන සමාගම “වී” පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය. නෝෆ්‍රිල්ස් ගුවන් සමාගම කියා සිටියේ එය මෙම මස අවසන් වන විට මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන බවයි.

අපගේ එයාර් ඔපරේටර් සහතිකය ලැබුණු බව ප්‍රකාශ කිරීමට අපි සතුටු වෙමු. මෙය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, අපගේ ගුවන් ගමන් විකිණීමට විවෘත කිරීමටත්, වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමටත් හැකි වන පරිදි ආකාසා එයාර් කටයුතු කරන බවද සිය “වී” පණිවුඩය මගින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment