ඉන්දියාවේ උෂ්ණත්වය නගී

219

ඉන්දියාවේ උතුරු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාන්ත රැසක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 50 ඉක්මවූ බව එරට මාද්‍ය වාර්තා කර සිටී.

ඒ අනුව රාජස්තානයේ චුරු සහ හර්යානා සර්සා හි සෙල්සියස් අංශක 50 ඉක්මවා ගොස් ඇත.

දිල්ලි නුවර කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන තුනක උපරිම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 49ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් වාර්තා වී ඇත.. දිල්ලි හි මුංගේෂ්පූර් සහ නරේලා අංශක 49.9 ක් ද, නජාෆ්ගාර්හි සෙල්සියස් අංශක 49.8 ක් ද වාර්තා වූ බව ඉන්දීය කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment