ඉන්දියාවේ සහාය දිගටම

387

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය විසඳා ගැනීමට තවදුරටත් සහාය වීමට ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුව ඒකමතිකව තීරණය කළ බව ඉන්දීය විදේශ ඇමති ආචාර්ය ජයශංකර් මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment