ඉන්දීය යුද හමුදාපති අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවෙයි

27

ශී‍්‍ර ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වන ඉන්දීය යුද හමුදාපති ජනරාල් මනෝජ් මුකුන්ද් නාරාවන මහතා ඊයේ (13 දා) අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වූ අවස්ථාව.

advertistmentadvertistment