ඉන්දීය යුද හමුදාපති එයි

121


පස් දින නිල සංචාරයක් සඳහා ඉන්දීය යුද හමුදාපති ජෙනරාල් මනෝජ්මුකුන් නාරාවන මහතා අද පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියේය.

advertistmentadvertistment