ඉන්දීය හමුදාවෙන් ගිනි බල ප්‍රදර්ශනයක්

204

ඉන්දීය හමුදාව මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ දෙව්ලාලි ප්‍රදේශයේ දී දැවැන්ත ගිනි බල සංදර්ශනයක් පවත්වා ඇත. දේශීය කාලතුවක්කු තුවක්කු, රොකට් පද්ධති සහ ආයුධ ඇතුළු පතොරම් මේ සඳහා භාවිතා කර තිබේ. ඉන්දියානු සහ චීන හමුදා මාස 32 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පවතින ආරවුල අතර මෙය පවත්වා ඇත. මේ සඳහා ප්‍රභූ කාලතුවක්කු පාසල විසින් අභ්‍යාස -2023 යන සංකේත නාමය යොදා තිබුණි.මෙම යුධ හමුදාවේ හැකියාවන් පිළිබඳ බ්ලොක්බස්ටර් ප්‍රදර්ශනයේ විශාල තුවක්කු කිහිපයක් ඇතුළත් විය. නවීනතම මිලි මීටර් 155/45-කැලිබර් වර්ගයේ ඇදගෙන යන කාලතුවක්කු,මිලිමීටර් 155/52- ස්වයං- ප්‍රචලිත කාලතුවක්කු, කේ 9 වජ්රා ටී. තුවක්කු, එම් 777 අල්ට්‍රා-ලයිට් හොවිට්සර් නවීකරණය කරන ලද තුවක්කු මිලිමීටර 105 /37-කැලිබර් ඉන්දියානු ක්ෂේත්‍ර තුවක්කු සහ සැහැල්ලු ක්ෂේත්‍ර තුවක්කුව සහ පිනාකා රොකට් පද්ධති ආදී නවීනතම දේශීය යුද අවි භාවිතා කර තිබුණි.
අභ්‍යාසයේ අවධානය යොමු වූයේ ආරක්‍ෂක අංශයේ ස්වයං විශ්වාසය ළඟා කර ගැනීම සඳහා දේශීය හැකියාවන් සහ ප්‍රගතිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම බව දෙව්ලාලි පදනම් වූ කාලතුවක්කු පාසලේ අණදෙන නිලධාරී ලුතිනන් ජෙනරාල් එස් හරිමෝහන් අයියර් පැවසීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment