ඉන්දීය හමුදාව  ටිබෙටය ගැන  ඉගෙන ගනිති

330

ඉන්දීය හමුදා නිලධාරීන් දේශසීමා ප්‍රදේශවල සිටින ටිබෙට් ප්‍රජාව සමඟ “පුළුල් දැනුමක් ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීමට ටිබෙට් දේශය ගැන පාඨමාලාවක් හැදෑරූ බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. දින 42 ක් පුරා පැවති මෙම පාඨමාලාවට අරුණාචල් ප්‍රදේශ්හි ඩහුන්ග් හි හිමාලයානු සහ සංස්කෘතික අධ්‍යයන මධ්‍යම ආයතනයේ දී ඉන්දියානු හමුදා නිලධාරීන්, ඒකාබද්ධ ප්‍රධානීන් ද සහභාගි වූහ. පිළිබඳ මෙවැනි තවත් පාඨමාලා ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

 ටෙස්පූර් හි ආරක්ෂක මාධ්‍ය නිලධාරී ලුතිනන් කර්නල් ඒ. එස්. වාලියාගේ ප්‍රකාශයක් පැවසුවේ, “1950 ට පෙර සහ පසුව ටිබෙටයේ දේශපාලන ක්‍රමය, ටිබෙට් බුද්ධාගම, ටිබෙටයේ ජනතාව, ටිබෙටයේ සෞම්‍යකරණය සහ දේශපාලන ක්‍රමය වැනි විෂයයන් පිළිබඳව නිලධාරීන් පර්යේෂණ සිදු කරන ලද බවය. 1950 න් පසු ටිබෙටය 1959 දී ප්‍රධාන ටිබෙට් අධ්‍යාත්මික ගුරුවරයා වූ දලයි ලාමා කලාපයෙන් ඉවත් වීමට තුඩු දුන් චීනයේ ආක්‍රමණය ඇතුළු නාටකාකාර දේශපාලන වෙනස්කම් දුටුවේය. එතැන් සිට ටිබෙටය හන් චීන ජාතිකයන්ගේ පුළුල්ව ගලා ඒම සහ චීන බලපෑම වැඩි වීමක් දැක තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment