ඉන්ධන බවුසර් රියැදුරෙක් සහ සහායකයෙක් අත්අඩංගුවට

138


රුපියල් 900 බැගින් වූ මිලට ඩීසල් ලීටර් 6,600ක් අලෙවි කිරීමට උත්සාහා කළ ඉන්ධන බවුසර් රියෙදුරකු සහ සහායකයකු මීගොඩ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment