ඉරාන බලය මොහොමඩ් මොක්බර් ට

1169

ඉරාන ජනාධිපතිවරයකු අසනීප, මරණයට පත්වීම හෝ දෝෂාභියෝගය සහ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයෙකුට තම රාජකාරි ඉටු කිරීමට නොහැකි වන අවස්ථා සඳහා ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව සෘජු පිළියමක් ඇත.

ඒ අනුව මෙම අවස්ථාවේ එරට බලය එරට උප සභාපතිවරයාවන මොහොමඩ් මොක්බර්ට – රටේ කටයුතු මෙහෙයවීම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ සහ අධිකරණයේ ප්‍රධානීන් සමඟ එක්ව උපරිම දින 50 ක් ඇතුළත නව ජනාධිපතිවරයකු සඳහා වන මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ කර්තව්‍ය ඉටු කළ යුතුය.

මෙය සිදුවනු ඇත්තේ ඉරානයේ රාජ්‍යයේ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අවසාන ප්‍රකාශය ඇති උත්තරීතර නායකයාගේ තහවුරු කිරීමත් සමඟ පමණි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment