ඉසුරුපාය ඉදිරිපිට ගුරු – විදුහල්පති උද්ඝෝෂණ

136

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන ලෙස බලකරමින් සමගි අධ්‍යාපන සේවක සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණයක් ඊයේ (26දා* අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදී පැවැත්වූ අයුරු’
 
ඡායාරූපය – සුජාතා ජයරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment