ඊයේ පොත් ප්‍රදර්ශනයට මහ පිරිස්

133

බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඊයේ 19 නිවාඩු දින අති විශාල පිරිසක් නන්දෙසින් පැමිණ සිටි අතර, ප්‍රදර්ශන පරිශ්‍රයට ඇතුල්වීම සඳහා දිග පෝලිම් ද දක්නට ලැබුණි.

ඊයේ පොත් ප්‍රදර්ශනයට මහ පිරිස් පිංතූර – නිමල් දයාරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment