ඊයේ මැතිසබේදී

161

අටවැනි විධායක ජනාධිපති තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා ඊයේ (20දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැති රහස් ඡන්ද විමසීමේ විශේෂ අවස්ථාවන් මෙහි දැක්වෙයි.

ඊයේ මැතිසබේදී
ඊයේ මැතිසබේදී

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment