උඩරට, උතුරු දුම්රියන්හි වෙන්කල ආසන ගාස්තුව නග්ගලාලු

77

උඩරට මාර්ගයේ සහ උතුරු මාර්ගයේ දුම්රියන් වල වෙන්කල ආසන ගාස්තුව දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව විසින් හොර රහසේ වෙනස් කර ඇතැයි දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය කියා සිටී.

මේ හේතුවෙන් දුම්රිය ස්ථාන වල ප්‍රවේශපත් නිකුත් කරන දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් අපහාසූතාවයට පත් වූ බවද එම සංගමය සඳහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් එම සංගමය විසින් කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථානයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක් වූ දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ සභාපති සුමේධ සෝමරත්න මහතා අද (24* පැවසීය.

ඇතැම් දුම්රියවල ගාස්තු සියයට 60 කින් සහ ඇතැම් ගාස්තු සියයට 50 කින් ඉහළ දමා ඇති බව එම සංගමයේ සභාපති සුමේධ සෝමරත්න මහතා මෙම ගාස්තු ඉහළ දැමීමට වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස විරුද්ධ බව ද සඳහන් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment