උතුරෙන්  හමුදාව ඉවත් කරන්න ඩයස්පෝරාව ජාත්‍යන්තරය හරහා බලපෑම් කරලා

189

උතුරේ හමුදා බලසේනා 16ක් ඉවත් කරලීම සඳහා කොටි ඩයස්පෝරාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ලවා කළ බලපෑමක් අනාවරණය වී ඇත.
උපාය මාර්ගික කේන්ද්‍රස්ථානවල ස්ථානගත කර ඇති මෙම බලසේනා නඩත්තු කිරීම සඳහා රජය විශාල මුදලක් වැයකරන බව කොටි ඩයස්පෝරාව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට සහ අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදලට දැනුම්දී තිබේ.

එසේම ආණ්ඩුවේ ඩොලර් සංචිතය අඩු වූයේ මෙම බලසේනා නඩත්තුව නිසා බවත් මෙවරද ආරක්‍ෂක හමුදාවේ 255,000ක් නඩත්තුවට රුපියල් බිලියන 373ක අතිවිශාල මුදලක් වෙන්කර ඇති බවත් එය 2022ට ඩවා 2023 වසර තුළ සියයට 14ක වැඩිවීමක් ලෙසද කොටි ඩයස්පෝරාව ලෝක බැංකුව සහ අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදලට පැමිණිලි කර ඇත.
මෙම පැමිණිලි ගැන රජය කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත.

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment