උතුරේ ක්‍රියාත්මක ෂාප් සංවිධානය වර්ග මීටර්  විසිඑක් ලක්‍ෂයක බිම් බෝම්බ ඉවත් කරයි

85

ජපානයේ හා එක්සත් ජනපදයේ අරමුදල් යටතේ උතුරු පළාතේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල නිරත වන ෂාප් සංවිධානය විසින් වර්ග මීටර් 2,156,344 ක බිම් බෝම්බ ඇතුළු පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඉවත්කොට තිබේ.

2016 වසරේ සිට 2022 අගෝස්තු මාසය වන තෙක් ඔවුන් මෙසේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතු මුලතිව් ඔඩ්ඩුසුඩාන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අම්බගාමම්, තචඩම්පන් ප්‍රදේශවල හා පුදුකුඩිඉරිප්පු යන ප්‍රදේශවල සිදු කරනු ලබයි.

මුලතිව් – ප්‍රසන්න ප්‍රදීප්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment