උද්ධමනය සියයට 8.3ට නඟී

425

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය අනුව ගණනය කළ ඉකුත් ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය සියයට 8.3ක් දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මස පැවැති උද්ධමනය සියයට 6.2 ක් විය. මේ උද්ධමනය වැඩිවීම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම භාණ්ඩවල මිල ගණන්වල මාසික ඉහළ යෑම හේතු වී ඇතැයි ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේදී ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මස පැවැති සියයට 10.0 සිට සියයට 11.7 දක්වා සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවැති සියයට 3.0 සිට ඔක්තෝබර් මාසයේදී සියයට 5.4 දක්වා ද ඉහළ ගොස් ඇත.

සැප්තැම්බර් මස වාර්තාවූ 147.5ක් වූ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශක අගය ඉකුත් ඔක්තෝබර් මාසයේ දී 150.6 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ අනුව ඔක්තෝබර් මාසයේදී ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ මාසික වෙනස 2.12 ක් වූ අතර ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන් පිළිවෙළින් සියයට 0.89 කින් සහ සියයට 1.23 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවද මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ වාර්තාවේ තවදුරටත් සඳහන් වේ.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment