උරුමය – පිය සෙනෙහස

773

වැඩ ඇරිල එද්දි මං උළුවස්ස බදාගෙන  – නුඹෙ අම්ම ඇඹරුණා ඇස් බිමට හරෝගෙන – වෙනද නැති එළියකුත් ඒ වතේ දරාගෙන – රහසකුත් කිව්ව මට ආදරේ පුරෝගෙන

උරුමය - පිය සෙනෙහස
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment