උසස් පෙළ ඉසෙඩ් අගය අද නිකුත්වේ

167


2020 උසස් පෙළ විභාගයට අදාල ඉසෙඩ් අගය අද පස්වරුවේ නිකුත්කරන බව විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment