උසස් පෙළ සිසුන් වෙතටයි

368

ලබන වසරේ සිට අපොස උසස් පෙළ විභාගය සදහා පෙනී සිටීමට පාසල් පැමිණීම සියයට 80% අනිවාර්ය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment