ඕලන්ද යුගයට අයත් කොළඹ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දමමින්…

671

කොළඹ කොම්පඤ්ඤ වීදිය වසර සියයකට වඩා පැරණි ඕලන්ද යුගයට අයත් බව කියන ගොඩනැගිල්ලක් කඩා ඉවත් කරන අයුරු.

 ඡුායාරූපය යූ. කේ. අබේරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment