ඕලන්ද යුගයට අයත් කොළඹ ගොඩනැගිල්ලක් කඩා දමමින්…

536

කොළඹ කොම්පඤ්ඤ වීදිය වසර සියයකට වඩා පැරණි ඕලන්ද යුගයට අයත් බව කියන ගොඩනැගිල්ලක් කඩා ඉවත් කරන අයුරු.

 ඡුායාරූපය යූ. කේ. අබේරත්න

advertistmentadvertistment