ඕස්ට්‍රේලියා සිහිනය බොඳ වෙයි

390

නීති විරෝධී ලෙස ඕස්ට්‍රේලියාවට සංක්‍රමණය වීමට උත්සාහා කළ පුද්ගලයින් 54 දෙනෙකු මඩකලපුව පලමින්මඩු ප්‍රදේශයේ දී නාවික හමුදාව විසින් සිය භාරයට ගෙන ඇත.

ඕස්ට්‍රේලියා සිහිනය බොඳ වෙයි
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment