කථිකයෝ නැතිව පාර්ලිමේන්තුව අත්හිටුවයි

256


බැංකු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදයේදී අදහස් දැක්වීමට නම් කෙරුණු ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සභාගර්භයේ නොසිටීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු නියෝජ්‍ය කතානායක අජිත් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද පස්වරු 4 දක්වා කල්තැබීය.

විවාදයේදී අදහස් දැක්වීමට නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පහළොස් දෙනෙකුගේද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් හය දෙනකුගේද නම් අඩ ගැසුවද ඒ එකම මන්ත්‍රීවරයෙකුවත් සභාගර්භයේ සිටියේ නැත.ඒ අනුව නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා විසින් සභාවේ කටයුතු මෙසේ තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment