කම්කරු කොංග‍්‍රසයත් සර්ව පාක්ෂික නොවේ

290

ජනපති විසින් කැඳවා ඇති සර්ව පාක්ෂික සමුළුව සඳහා ලංකා කම්කරු කොංග‍්‍රසය සහභාගීෙ නොවන බව එම පක්ෂය කියා සිටී.
කරුණු කිහිපයක් මත සමුළුව වර්ජනය කරන බව එහි නායක රාජ්‍ය ඇමැති ජීවන් තොන්ඩමන් මහතා කියයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment