කවිමුතු…. කවි මිහිර

652

සඳංගනා
රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ

ඉටිරුවක් නොවේ නෙළන ලද
රුව සපිරි දෙතොල් පටි
ඉසියුම් ඉරි රේඛා
රන් ඩා බිඳු පිරූ

කවිමුතු.... කවි මිහිර
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment