ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන්ගේ මුල් පුටුව රවීන් වික්‍රමරත්නට

56

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති ධුරය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති රවීන් වික්‍රමරත්න මහතා තේරී පත් වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ 80 වන මහ සභා රැස්වීම ලබන මස 02 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත වේ.

ඒ සඳහා නව නිලධාරි මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමට පැවති නාමයෝජනා කැඳවීම අවසානයේදී 2024/26 වසර සඳහා නිතරගයෙන් සංගමයේ සභාපති තනතුර සඳහා රවීන් වික්‍රමරත්න මහතා පත්වී ඇත. ප්‍රධාන ලේකම් ලෙස උපුල් වැවගේ මහතා ද භාණ්ඩාගාරික ලෙස වසන්ත ආරියවික්‍රම මහතා හා තරග පැවරුම් ලේකම් ලෙස පාලිත කුලතුංග මහතාත් නිතරගයෙන් පත්වී ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment