කාන්තා ක්‍රිකට් නංවන්න වේග රැජිනගේ සහාය

110

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ උපදේශකවරයකු සහ සංවර්ධන උපදේශකවරයකු වශයෙන් ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභී සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් පත් කරනු ලැබ ඇත.

පෙරේදා (01 වැනිදා) සිට මෙම පත්වීම බලපැවැත්වේ.

මෙම පත්කිරීම පිළිබඳව සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබුණේ තමන් එම අභියෝගය ඉතා සතුටින් භාර ගන්නා බවයි.

“මේ අභියෝගය මං ඉතා සතුටින් බාරගන්නවා. තරුණ ක්‍රීඩිකාවන්ට ශක්තියක් වෙන්න මට පුළුවන්. මේ අභියෝගය භාර ගෙන ඔවුන් අනාගත තරු බවට පත් කරන්න මං උත්සාහ කරනවා. ඇත්තටම මේ පත් කිරීම පිළිබඳව මට ඉතා සතුටුයි.”

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනූ එකම කාන්තාව වන සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය තවත් අන්තර්ජාතික තරගවලදී ශ්‍රී ලංකාවට ඉමහත් කීර්තියක් ලබා දී ඇත.

කුෂාන් සුබසිංහ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment