කැලණිය විරෝධතාවට ජල ප්‍රහාර

117

අත්අඩංගුවේ පසුවන අනෙකුත් විශ්වවිiාල සිසුන් ද නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා කැලණිය විශ්වවිiාලයේ සිසුන් එම සරසවිය ඉදිරිපිට ඊයේ (01දා) පැවැත්වූ විරෝධතාව පොලිසිය ජල ප්‍රහාර එල්ල කර විසුරුවා හැරිය අවස්ථාවක්. පිංතූර – නිශාන් එස්. ප්‍රියන්ත

කැලණිය විරෝධතාවට ජල ප්‍රහාර
කැලණිය විරෝධතාවට ජල ප්‍රහාර
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment