කැලණි රන් ප්‍රවේශ පාලම අද සවස සිට වාහන ධාවනයට

219

ඊයේ විවෘත කළ කැලණි රන් වේශය නව කැලණි පාලම අද සවස 3.00න් පසු රථවාහන සදහා විවෘත කරන බව මහා මාර්ග ඇමැති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment