කිමාලි හරීන්ට ලියුමක් දීලා

677


සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ කිමාලි ප‍්‍රනාන්දු මහත්මිය එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.
ඊට අදාල අස්වීමේ ලිපිය ඇමැති හරීන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා වෙත ලබා දී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment