කිරිපිට සඳුදා සිට වෙළෙඳ පොළට

314


ඇමෙරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 11ක් රජය විසින් වානිජ බැංකු වෙත මුදාහැර ඇති නිසා ලබන සඳුදා සිට වරායේ දැනට රඳවා ඇති කිරිපිට තොග නිදහස් කර වෙළෙඳ පොළට නිදහස් කරන බව කිරි පිටි ආනයන කරුවෝ පවසති.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment