කිරිබත්ගොඩ අරගලය

110

ගෝඨා රනිල් ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් අද කිරිබත්ගොඩ නගරයේ පැවති විරෝධතා ව්‍යාපාරය අවස්ථාවක් මේ සඳහා තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment