කිල්මිෂා දුවේ… ඔබ රටට අභිමානයක්

194
කිල්මිෂා දුවේ… ඔබ රටට අභිමානයක්

දකුණු ඉන්දියාවේ පැවැති ගායන රියලිටි තරගයකින් කිරුළ දිනූ යාපනයේ කිල්මිෂා උදයසීලන් දියණිය සමඟ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සෙල්ෆි ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු.

ඡායාරූපය – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment