කුරුණෑගලිනුත් සීනි හමුවේ

160


කුරුණෑගල මල්ලවපිටිය උයන්දන ගබඩාවක තිබී සීනි කිලෝ ග‍්‍රෑම් 170,000ක් පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් අද සොයාගෙන ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment