කුසල ධම්ම නාහිමි දේහය නිදහස් චතුරශ‍්‍රයට වැඩම කරවයි

148

අපවත්වී වදාල අතිපූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසල ධම්ම නාහිමියන්ගේ ශ‍්‍රී දේහය ආදාහන පූජෝත්සවය පැවැත්වෙන කොළඹ නිදහස් චතුරශ‍්‍රය වෙත රැගෙන එනු ලැබීය.ආදාහන කටයුතු අද පස්වරුවේ සිදු කිරීමට නියමිතය.

කුසල ධම්ම නාහිමි දේහය නිදහස් චතුරශ‍්‍රයට වැඩම කරවයි
advertistmentadvertistment