කේරලයේ ෂයිජාගේ උඩු රැවුල සමාජ මාධ්‍ය කලඹයි

511

කේරළයේ කාන්තාවකට රැලි සහිත උඩු රැවුලක් හිමිව ඇත. සමහර අය මේ ගැන පුදුම වෙනවා. සමහරු විහිළු කරනවා.

ෂයිජාට කොහොමද මේක වුණේ? මේ උඩු රැවුල ඔහුගේ සුන්දරත්වය නරක් වේ යැයි ඇයකනස්සල්ලට පත්ව සිටිනවාද? දඟකාර සහ ආඩම්බර?

කේරළයේ කන්නූර් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇය නමින් ෂයිජා (අවුරුදු 35) වේ. සමහරු ඇයගේ රැලි සහිත උඩු රැවුලට විහිළු කරනු ඇත. සමහරු පුදුමයට පත් වනු ඇත. ඒත් ෂයිජා කියන්නේ මේ හැම එකක්ම තමන් ගණන් ගන්නේ නැහැ කියලයි.

ඇය උඩු රැවුල සහිත පින්තූරයක් ඔහුගේ උය්එි්චච ස්ටේටස් මත පළ කර සටහනක් ලියා තිබුණේ තමා උඩු රැවුලට බෙහෙවින් ආදරය කරන බවයි.

“ඔබට උඩු රැවුලක් ඇත්තේ ඇයි?” බොහෝ අය අසයි. “මම එයට කැමතියි” සෑම විටම මගේ පිළිතුරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment