කොටස් වෙළෙඳපොළ කප් ගහයි

232

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද (03) 399.81කින් ඉහළ ගොස් තවත් වාර්තාවක් තබා ඇත.

ඒ දෛනිකව වර්ධනය වූ වැඩිම ඒකක ගණන වාර්තා කරමිනි.

අද දිනයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 399.81කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර දිනය නිමාවන විට එහි මුළු අගය සටහන් වූයේ 12,625. 82ක් ලෙසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment