කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට උද්ගෝෂණයක්

119

ඛනිජ තෙල්, වරාය සහ විදුලි බල සේවක වෘත්තීය සමිති උද්ගෝෂණයක් නිසා කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගය දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසිය පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment