කොරෝනාවලට මුවාවී සුපිරි ධනවතුන් 10දෙනා වත්කම් දෙගුණයකින් වැඩි කර ගනිති

556

කොරෝනා වසංගතය මැද ලොව සුපිරි ධනවතුන් දසදෙනා සිය ආදායම දෙගුණයක් තෙක් නංවාගෙන ඇත.

මෙය ඩොලර් බිලියන 700 සිට ඩොලර් ටි‍්‍රලියන 1.5 තෙක් බව වාර්තා වේ.

මෙම සුපිරි ධනවතුන්ගෙන් නවදෙනෙක් ඇමරිකානුවන්ය. ටෙස්ලා හිමිකරු එලොන්මස්ක්් සහ ඇමසන් හිමිකරු ජෙප් බොසෝ සිය වත්කම ඩොලර් බිලියන 187 තෙක් වැඩි කරගෙන ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment