කොවිඞ් මරණ ආදාහනය නොමිලේ

371


කොවිඞ් රෝගී මරණ අදාහනය කිරීමේදී ඒ සඳහා කිසිදු මුදලක් අය කර නොගන්නා ලෙස සියලූම පළාත් පාලන ආයතන වෙත පළාත් පාලන ඇමැති ජනක බන්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා උපදෙස් දෙයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment