කොවිඩ් නිසා වැඩිපුර මියයන්නේ පිරිමි අය

199


කොවිඩ් -19 ආසාදිතව මියගිය පිරිස අතර බහුතරයක් පිරිමි පුද්ගලයින් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ අතර වයස අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 75ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

සියයට 24ක් අවුරුදු 30ත් 59ත් අතර පුද්ගලයින් වන අතර වයස අවුරුදු 30ට අඩු පුද්ගලයින් සියයට 1.2ක් ද ඒ අතර වන බව වාර්තා වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment