කොවිඩ් මරණ 50 පනී

104


අද කොවිඩ් මරණ 06ක් වාර්තා විය.මෙම මරණ ඊයේ තහවුරුකර ගත් ඒවාය.ඒ අනුව පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ වාර්තා වූ මරණ ගණන 52කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment