කොළඹ ඇමරිකානු මධ්‍යස්ථානය නව තානාපති කාර්යාලයේ විවෘත කෙරේ

175

නව එ. ජ. තානාපති කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලට මාරු වූ කොළඹ ඇමරිකානු මධ්‍යස්ථානය (American Center) වැඩසටහන්වලට සහභාගි වන අය සඳහා පසුගිය 29 දා නැවතත් විවෘත කරන ලදි.

විචිත්‍ර සමාරම්භක උත්සවයක් පවත්වා පුස්තකාල සාමාජිකයන්, තරුණ සංසද YOUTH FORUM සාමාජිකයන්, පෙර පැවති සහ දැනට ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන්වලට සහාගිවන්නන් මෙන්ම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන හවුල්කරුවන් මෙම නවීකරණය කරන ලද නව ඇමරිකානු මධ්‍යස්ථානයට පිළිගන්නා ලදී.

ඇමරිකානු මධ්‍යස්ථානයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා පුහුණුව, ප්‍රසිද්ධ කථනය, ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය, කේතීකරණය, වෙබ් සංවර්ධනය, මාධ්‍ය සාක්‍ෂරතාවය, විද්‍යාව, තාක්‍ෂණය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, කලා සහ ගණිතය (STEAM) වැනි වැඩසටහන් සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා සහභාගිවන්නන්ට ඉදිරියටත් කිසිදු වියදමක් නොදරා සම්බන්ධ විය හැකිය. එමෙන්ම ඉදිරියටත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ට, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට සහ එක්සත් ජනපදයේ මිතුරන්ට තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සැමරෙන, සහ එක්රැස් වීමේ නිදහසට සහාය දක්වන අවකාශයක් ලබාදෙනු ඇත.

උත්සව අවස්ථාවට සම්බන්ධ වී ඇමරිකානු මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජිකයන් සමගින් කතාබහ කළ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති ජුලී චංග් මහත්මිය මෙසේ අදහස් පළ කළාය.

එක්සත් ජනපදයත්, ශ්‍රී ලංකාවත් මිතුරන් සහ හවුල්කරුවන් බව මා නිතරම කියනවා. අප දෙරට, පොදු වටිනාකම් සහ පොදු ඉතිහාසයක් සහිත රාජ්‍යයන්. චංග් තානාපතිතුමිය තවදුරටත් සඳහන් කළාය. මෙය සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අභියෝගාත්මක සමයක්. නමුත් එක්සත් ජනපදය අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව, අපේ ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයේ වැදගත්කම, සහ අපේ පොදු අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරනවා. ඒ හවුල්කාරීත්වය, මිත්‍රත්වය සහ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන අයෝජනය සඳහා මේ පුස්තකාලය හොඳම උදාහරණයක්.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment