කොළඹ ජනතාවට මිලියන 7947ක සහනයක්

166

කොවිඩ් සමයේ පීඩාවට පත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 13හි ජනයාගේ සුබ සාධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 7947ක් වැයවී ඇතැයි කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා පැවසිය.

අවස්ථා හතරකදී රුපියල් 5000 දීමනාව දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5336ක් ද රුපියල් 2000 දීමනාව දීම සඳහා රුපියල් 258 ක් ද වැයවී තිබේ.

වසර එක හමාරක පමණ කාලය තුළ නිරෝධායනය වූ පවුල් 80370 කට අත්‍යවශ්‍ය අහාරද්‍රව්‍ය ඇතුළත් රුපියල් 10000ක ආහාර සලාකය දීම සඳහා වැයවී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 803කි.
විවිධ අවස්ථාවලදී හුදෙකලා කළ ප්‍රදේශවල ජීවත්වූ පවුල් 33461කට සතියකට රුපියල් 5000ක වටිනාකමින් යුක්ත අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත මල්ලක් ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1550 වැයවී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment